Chọn file hóa đơn cần kiểm tra

Chọn file hóa đơn: (*)
Lưu ý: Chỉ chọn file có phần mở rộng '.xml' hoặc '.zip'.
Mã Kiểm tra: (*)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO
Trụ sở: Tầng 1 Tòa N02 - T1, Khu Đoàn Ngoại giao, Phố Đỗ Nhuận, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

© 2016 Giải pháp Hóa đơn điện tử phát triển bởi Thái Sơn